Geomorfologické asociace a pracoviště

Partnerské asociace

International Association of Geomorphologists (IAG/AIG): http://www.geomorph.org/

Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV: http://www.asg.sav.sk/

Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich: http://www.sgp.org.pl/

Österreichischen Forschungsgruppe für Geomorphologie und Umweltwandel: http://www.geomorph.at/

Geomorfološko društvo Slovenije: http://www.geomorfolosko-drustvo.si/

Der Deutsche Arbeitskreis für Geomorphologie: http://www.ak-geomorphologie.de

British Society for Geomorphology: http://www.geomorphology.org.uk/

Sociedad Española de Geomorfologia: http://www.udc.es/seg/index.htm

Associação Portuguesa de Geomorfólogos: http://www.apgeom.pt/Apres/apres.htm

Associazione Italiana di Geografia Fisica e Geomorfologia: http://www.aigeo.it/index.htm

The Geomorphology Specialty Group of the Association of American Geographers: http://www.aag-gsg.org/

GSA Quaternary Geology and Geomorphology Division: http://rock.geosociety.org/qgg/

The Canadian Geomorphology Research Group: http://cgrg.geog.uvic.ca/

Australian and New Zealand Geomorphology Group: http://www.anzgg.org/office_holders.html

 

Geomorfologická pracoviště


Univerzity:

Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF UK, Praha: http://www.natur.cuni.cz/geografie/fyzicka-a-geoekologie

Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF OU, Ostrava: http://kfg.osu.cz/

Geografický ústav PřF MU, Brno: http://www.geogr.muni.cz/

Katedra geografie PřF UP, Olomouc: http://geography.upol.cz/

Katedra geografie ZČU, Plzeň: http://www.kge.zcu.cz/

Katedra geografie UJEP, Ústí n. L.: http://geography.ujep.cz/

Katedra geografie PF JU: http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/z/

Ústavy:

Ústav Geoniky AV ČR, v.v.i.: http://www.geonika.cz/indexCZ.html

Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.: http://www.irsm.cas.cz/


Další organizace

Česká geologická společnost: http://www.geologickaspolecnost.cz/

česká geologická služba: http://www.geology.cz/extranet

Geologický ústav AVČR, v.v.i.: http://www.gli.cas.cz/cs

Carpatho-Balkan Geomorphological Commission (CBGC): http://foldrajz.ttk.pte.hu/cbgc_web/

International Union for Quaternary Research (INQUA): http://www.inqua.org/

Zajímavé weby

Riziko uzavření pozemních komunikací vlivem ohrožení: http://www.rupok.cz

Dendrogeomorfologická laboratoř KFGG OU: http://www.dendroman.cz/

Dřevo v korytech: http://woodinrivers.eu/

Effect of historical climatic and hydrometeorological extremes on slope and fluvial processes in the Western Beskydy Mts. and their forefield: http://projekty.osu.cz/geoclim/

Geomorfologie-Kvartér: http://www2.gli.cas.cz/kvarter/

Síť 3-D monitoringu tektonických struktur: EU TecNet: http://www.tecnet.cz/

Koalice pro řeky: http://www.koaliceproreky.cz/

Morfometrie: http://geomorphometry.org/2011

Bibliografická databáze GEOBIBLINE: http://geobibline.cz