Recenze

Zde jsou zveřejňovány recenze nových publikací (monografií, sborníků, metodik, apod.), které vyšly v našich nebo zahraničních nakladatelstvích. Rubrika je otevřena všem, kteří se chtějí podělit o své názory na nové nejen geomorfologické publikace.

 

Pavel Bláha: Geofyzika a svahové deformace

- upoutávka na novou knihu ZDE

 

 

Ellen Wohl: Mountain rivers revisited

- recenze na nové a aktualizované vydání monografie o současném stavu poznání horských říčních systémů. RECENZE ZDE

Mountain Rivers Revisited (Wohl Ellen E.)

 

Bruthans J a kol.: Sandstone landscapes shaped by negative feedback between stress and erosion (Nature Geoscience 7, 2014)

- recenze na článek, který zásadně přehodnocuje dosavadní chápání vzniku pískovcových útvarů. Jedná se o interaktivní diskusi, do níž mohou přispět i další autoři. RECENZE ZDE

 Výsledek obrázku pro Nature Geoscience 7, 2014

 

Konrad Paul Liessmann: Teorie nevzdělanosti

- recenze na knihu o koncepci a vývoji vzdělávacího systému v posledních 20ti letech od Rakouského autora. Kniha nabízí díky geografické a historické blízkosti země jejího vzniku velmi dobrý podnět k zamyšlení i pro (nejen) akademické pracovníky v českém prostředí. RECENZE ZDE

 Výsledek obrázku pro Konrad Paul Liessmann: Teorie nevzdělanosti

Tomáš Sedláček: Ekonomie dobra a zla

- v recenzi tohoto bestselleru posledních let Jan Klimeš (ÚSMH AV ČR, v.v.i.) ukazuje, že problémy modelování ekonomických procesů jsou v mnohém podobné těm, kterým můžeme čelit v geovědách. RECENZE ZDE

 Výsledek obrázku pro Tomáš Sedláček: Ekonomie dobra a zla

Lambert A. Rivard: Geohazard-associated geounits

- přetisk recenze na v současnosti nejrozsáhlejší atlas geomorfologických jednotek svázaných s působením přírodních hazardů RECENZE ZDE

Výsledek obrázku pro Lambert A. Rivard: Geohazard-associated geounits