Pro veřejnost

Čím se geomorfologie zabývá?

(z řeckého γῆ, ge = Země; μορφή, morfé, = tvar; and λόγος, logos = slovo)

Geomorfologie je vědecká disciplína, která se zabývá studiem tvarů zemského povrchu (georeliéfem) a procesů, které tyto tvary formují.
Níže uvádíme některé z mnoha definicí geomorfologie a její náplně:

“A term that arose in the Geological Survey in the USA in the 1880s, possibly coined by J.W. Powell and W.J. McGee. In 1981 McGee wrote: „The phenomena of degradation form the subject of geomorhology, the novel branch of geology.”
“Many geomorphologists believe that the purpose of geomorphology goes beyond reconstructing earth history (see DENUDATION CHRONOLOGY), and that the core of subject is the comprehension of the form of the ground surface and the processes which mould it.”

Andrew Goudie In: Thomas D.S.G., Goudie A.(eds.): The Dictionary of Physical Geography, 2000

 

Geomorphology is a science which investigates the landforms of the earth. Also included are the forms on the land surface, the mountains, valleys, slopes, river beds and dunes, for example, and the submarine forms on the sea floor, such as coastal mud flats, coral reefs and submarine canyons.“

Frank Ahnert, Introduction to Geomorphology, 1996

 

“There is no question that geomorphology is a science of fundamental importance. We inhabit, indeed all life evolved at a dynamic interface between a rocky planetary surface and its atmosphere and hydrosphere...”

Victor R. Baker, Introduction: Regional Landform Analysis, Geomorphology from Space

 

Fotoarchiv profesora ZÁRUBY

Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, v. v. i, postupně digitalizuje unikátní archiv snímků geologických katastrof a dalších přírodních procesů v Čechách i v zahraničí. Vlastní více než 40.000 fotografií, negativů a diapozitivů sesuvů, skalních řícení, přívalových proudů či nestabilních břehů vodních nádrží a staveb. Snímky pocházejí z archivu zakladatele československé inženýrské geologie profesora Quida Záruby (odkaz) a jeho následovníků. Vznikal téměř 100 let. V současné době je již 6.500 fotografií k dispozici on-line na webových stránkách ústavu www.irsm.cas.cz/ext/qz.

 

Earthcaching

Na základě podnětu J. Klimeše (ÚSMH AV ČR, v.v.i.) Česká asociace geomorfologů od roku 2012 začala populraizovat zajímavé geologické a geomorfologické lokality formou hry earthcaching. Earthcach je virtuální „keš“, kde hráče na rozdíl od klasických keší známých z geocachingu nečeká žádná schránka s pokladem, ale prostřednictvím GPS souřadnic se dostane na geologicky či geomorfologicky zajímavé místo. Zde jsou mu srozumitelnou formou prezentovány další naučné informace o daném místu.

Pokyny k tvorbě keší pro earthcaching naleznete v příloze (ZDE).

Těšíme se na další zajímavé earthkeše nejen od našich členů, ale i všech dalších zájemců o geomorfologii, které zde rádi zveřejníme!

Seznam stávajících keší:

Maršov

Zdravá voda ze sesuvu - Příluky

Stezka zdraví/Health trail

 

Publikujeme pro širší veřejnost

Galia, T., Škarpich, V. (2017): Říční dřevo ve vybraných úsecích řeky Odry v CHKO Poodří. Poodří 20(2/2017), 5-9.

Galia, T., Škarpich, V., Hradecký, J. (2017): Oprava hrazení beskydského štěrkonosného toku Mohelnice - jediné možné řešení, nebo promarněná příležitost? Vodní hospodářství 67(1/2017), 30-32.

Škarpich, V., Galia, T., Hradecký, J., Ruman, S. (2016): Štěrkonosná řeka Morávka - mizející fenomén naší krajiny. Ochrana přírody 2016(6), 6-9.

Škarpich, V., Galia, T., Hradecký, J., Ruman, S. (2016): Opravdu chceme hradit vodní toky v národních parcích? Ochrana přírody 2016(3), 19-21.

Lenart, J., Mižicová, H., Galia, T., Škarpich, V. (2015): Příroda regionu Slezská brána. Šenov: Dobrovolný svazek obcí Region Slezská brána. 86 s. ISBN 978-80-2607373-4 (Upoutávka zde - "...mladí vědci z Ostravské univerzity zmapovali, jaké přírodní zajímavosti lze najít v regionu Slezská brána..."

Klimeš J., Marek T. (2014): Sesuvy v Českém středohoří – Martinská stěna u obce Čeřeniště. Příspěvky k ústecké vlastivědě, č. 9, 25-30.

Raška, P., Zábranský V. (2014): Vodní toky a říční niva v životě lidí napříč staletími. Geografické rozhledy 23, s. 30-32.

Křížek M., Křížová L. (2013): Vývoj krajiny zaznamenaný na povrchu zrn. Geografické rozhledy, 23, 1, s. 28-30.

Křížek M., Krbcová K. (2013): Mikroformy a mezoformy na pískovcích. Geografické rozhledy, 22, 3, s. 28-29.

Křížek M. (2012): Údolní niva - její vymezení a vývoj. Geografické rozhledy, 21, 5, s. 2-5.

Křížek M., Engel Z. (2012): Volyňka: vývoj geomorfologických projevů povodně 2002. Geografické rozhledy, 21, 5, s. 9-10.

Čeští vědci zkoumají největší sesuvy na Zemi s podporou National Geographic Society. http://www.national-geographic.cz/detail/cesti-vedci-zkoumaji-nejvetsi-sesuvy-na-zemi-s-podporou-national-geographic-society-42170

Klimeš J. (2012): Využití geocachingu pro vzdělávání v oblasti nebezpečí a rizika vzniku sesuvů. Geografické rozhledy, 21(5), 26–27.

Klimeš J, (2012): Sesuvy a povodně z ledovcových jezer. Akademický Bulletin, 12, 21-23.

Křížek M., Kysilka T., Nyplová P. (2011): Ledové klíny a jejich vztah ke klimatu. Geografické rozhledy, 20, 5, s. 28-29.

Klimeš J, Blahůt J., Rybář J., Krejčí O. (2011): Skryté nebezpečí – sesuvy. Moderní obec, listopad 2011, s. 34.

Klimeš J., Pánek T. (2011): Sesuvy v mýtech a legendách. Vesmír  90, 268, 2011/5. http://www.vesmir.cz/clanek/sesuvy-v-mytech-a-legendach

Klimeš J., Vilímek V. (2010): Dochází horským bohům trpělivost? Vesmír, 89, 364.

 

Geomorfologové v médiích

Jan Hradecký a Václav Škarpich k plánované přehradě na řece Bečvě, odkaz zde: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10782831463-nedej-se-plus/217562248410010-hladova-becva

Jan Lenart a Václav Škarpich k jeskyním v Moravskoslezských Beskydech: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/214562248420020/video

Jak pomáhají čeští vědci zabraňovat povodním? ČR Plus – Magazín Leonardo, 16.12. 2015 http://www.rozhlas.cz/leonardo/magazinleonardo/_zprava/jak-pomahaji-cesti-vedci-zabranovat-povodnim--1565548

Doc. Jan Hradecký z Ostravské univerzity v pořadu Nedej se s tématem Česko suché, místy mokré: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095913550-nedej-se

Objevena nová jeskyně "Mraznica" https://www.novinky.cz/vase-zpravy/moravskoslezsky-kraj/ostrava-mesto/2605-25760-ostravsti-geomorfologove-a-speleologove-objevili-v-beskydech-novou-jeskyni.html

Čeští a slovenští geomorfologové v Českém rozhlasu Vltava o výzkumech doma i v zahraničíhttp://www.rozhlas.cz/mozaika/veda

Zprávy o konferenci České asociace geomorfologů v roce 2014 můžete shlédnout na odkazech:

Akademie věd ČR; Teplický deník; PC-Politika.cz; Clevents

Ledovce byly na Šumavě mnohem déle, než se myslelo (4. 6. 2011) – doc. RNDr. P. Mentlík, Ph.D.  (ZČU Plzeň) o zalednění Šumavy http://aktualne.centrum.cz/domaci/regiony/plzensky/clanek.phtml?id=702700

Čertův mlýn postavila příroda (Lidové noviny, 24. 5. 2011) - doc. RNDr. T. Pánek, Ph.D.  (OSU Ostrava) a RNDr. Jan Klimeš, Ph.D. (ÚSMH AV ČR, v.v.i.) o sesuvech v mýtech a legendách

Machu Picchu zůstane měsíce v izolaci (Lidové noviny, 9. 2. 2010) - doc. RNDr. V. Vilímek,CSc.  (UK v Praze) a RNDr. Jan Klimeš, Ph.D. (ÚSMH AV ČR, v.v.i.) o geomorfologických hazardech na Machu Picchu

Huascarán před 40 lety a dnes... (Český rozhlas Leonardo) - doc. RNDr. V. Vilímek,CSc.  (UK v Praze) o geomorfologických hazardech http://www.rozhlas.cz/leonardo/anonce/_zprava/772829