Stav geomorfologických výzkumů

Něco z historie...

Tradice konferencí "Stav geomorfologických výzkumů" byla založena v roce 2000 skupinou ostravských geomorfologů. Hlavním cílem výročních konferencí je prezentace výzkumných aktivit jednotlivých geomorfologických pracovišť a geomorfologů České republiky. Každoroční geomorfologická setkávání časem přerostla hranice ČR. Konference si získala ohlas u slovenských a polských geomorfologů a postupně se stala vyhledávanou mezinárodní geomorfologickou konferenci.

 

Konference ČAG 2019: nadcházející konference České asociace geomorfologů se uskuteční 2.-5. dubna 2019 v Českém Ráji (Parkhotel Skalní město).

1. cirkulář ke stažení ZDE

2. cirkulář ke stažení ZDE

3. program konference ke stažení ZDE

 

Pozvánka na workshop metod terénního průzkumu ZDE

Formulář pro zaslání abstraktů ZDE

 

Přehled dosud pořádaných konferencí

(1) 13.-14. 4. 2000 v Nýdku - Současný stav geomorfologických výzkumů, organizace - Katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě

Sborník (proceedings): PRÁŠEK, J. (ED.), 2000. Současný stav geomorfologických výzkumů. Sborník referátů z mezinárodního semináře konaného ve dnech 13.-14. dubna 2000 v Nýdku. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě. 75 s. ISBN 80-7042-790-6.

(2) 5.-7. 4. 2001 v Kružberku: Současný stav geomorfologických výzkumů, organizace - Katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě

Sborník (proceedings): PRÁŠEK, J. (ED.), 2001. Současný stav geomorfologických výzkumů. Sborník referátů z mezinárodního semináře konaného ve dnech 5.-7. dubna 2001. v Kružberku. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě. 141 s. ISBN 80-7042-801-5.

(3) 10.-11. 6. 2002 v Brně: Současný stav geomorfologických výzkumů. Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.

Sborník (proceedings): KIRCHNER, K., ROŠTÍNSKÝ, P. (ED.), 2002. Geomorfologický sborník 1. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002. Příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11. 6. 2002 v Brně. Brno : Masarykova univerzita v Brně. 156 s. ISBN 80-210-2974-9.

(4) 22.-23. 4. 2003 v Nečtinech: GEOMORFOLOGIE 03 - Katedra geografie Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, ČAG

Sborník (proceedings): MENTLÍK, P. (ED.), 2003. Geomorfologický sborník 2. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2003. Příspěvky z mezinárodního semináře GEOMORFOLOGIE ´03 konaného 22.-23. 4. 2003 v Nečtinech. Plzeň : ZČU v Plzni. 308 s. ISBN 80-7082-946-X.

(5) 26.-28.4. 2004 v Peci p. Sněžkou: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2004 - organizace PřF UK Praha

Sborník (proceedings): ENGEL, Z., KŘÍŽEK, M. & VILÍMEK, V. (edit). Geomorfologický sborník 3. Praha : Přírodovědecká Fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Výzkumné centrum dynamiky Země.

(6) 25.-27. 04. 2005 v Nových Hradech: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2005 - organizace katredra geografie JČU, J. Rypl

Sborník (proceedings): RYPL, J. (edit). Geomorfologický sborník 4. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

(7) 11.-13. 04. 2006 v Olomouci: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 - organizátoři PřF UP, I. Smolová a A. Létal et al. 

Sborník (proceedings): LÉTAL, A. & SMOLOVÁ, I. edit. 2006. Geomorfologický sborník 5. Sborník abstraktů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 75 s.
Sborník článků: SMOLOVÁ, I. edit. 2006. Geomorfologické výzkumy v roce 2006. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci. 327 s.

(8) 2.-4. 04. 2007 v Malenovicích: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2007  - organizátoři PřF OU, J. Hradecký a T. Pánek et al.

Sborník (proceedings): HRADECKÝ, J. & PÁNEK, T. edit. 2007. Geomorfologický sborník 6. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě. 76 s.

(9) 3.-5. 06. 2008 ve Šlapanicích: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008 - organizátoři MU a ÚGN AV ČR, v.v.i., Z. Máčka, K. Kirchner, J. Demek, M. Havlíček et al.

Sborník (proceedings): MÁČKA, Z. & KALLABOVÁ, E. 2008. Geomorfologický sborník 7. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008. Brno : Ústav geoniky AV ČR v.v.i., oddělení environmentální geografie. 62 s.

(10) 15.-17.4.2009 v Kašperských Horách: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2009 - organizátoři ÚSMH AV ČR, v.v.i., F. Hartvich et al.

Sborník (proceedings): Geomorfologický sborník 8. 15.4.-17.4.2009, Česká asociace geomorfologů, s. 59-60. Kašperské hory, ISBN 978-80-7399-746-5.

(11) 11.-13.5.2010 v Branné: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2010 - organizátoři PřF UK, M. Křížek et al.

Sborník (proceedings): Geomorfologický sborník 9. 11.5.-13.5.2010, Česká asociace geomorfologů, s. 61. Branná, ISBN 978-80-86561-32-5.

(12) 18.-20.4.2012 v Sokolově: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2012 -  organizátoři ÚSMH AV ČR, v.v.i., P. Štěpančíková et al.

Sborník (proceedings): Geomorfologický sborník 10. 18.-20.4.2012, Česká asociace geomorfologů, ÚSMH AV ČR, v.v.i., Praha, ISBN 978-80-260-1823-0

(13) 24.-26.4.2013 v Mikulově: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013 -  organizátoři MU a ÚGN AV ČR, v.v.i., Z. Máčka et al.

Sborník (proceedings): Geomorfologický sborník 11. 24.-26.4.2013, Česká asociace geomorfologů, MU Brno, ÚGN AV ČR, v.v.i., Praha, ISBN 978-80-86407-37-1

(14) 23.-25.4.2014 v Teplicích: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2014 - mezinárodní konference 23.-25.4.2014 -  organizátoři UJEP a ÚSMH AV ČR, v.v.i., P. Raška, J. Klimeš et al.

Sborník (proceedings): Geomorfologický sborník 12. 23.-25.4.2014, Česká asociace geomorfologů, UJEP Ústí nad Labem, ÚSMH AV ČR, v.v.i., Praha, ISBN 978-80-7414-712-8

(15) 10.-12. 3. 2015 v Plzni: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2015 - organizátoři ZČU, P. Mentlík et al.

Sborník (proceedings): Geomorfologický sborník 13. 10.-12.3.2015, Česká asociace geomorfologů, ZČU, CAG, Plzeň

(16) 11.-13. 5. 2016 ve Frýdlantu nad Ostravicí: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2016 - organizátoři OSU

Sborník (proceedings): Geomorfologický sborník 13. 11.-13.5.2016, Česká asociace geomorfologů, OSU Ostrava, Ostrava, ISBN 978-80-7464-825-0

(17) 17.-19. 5. 2017 v Peci pod Sněžkou: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2017 - organizátor UK Praha

Sborník (proceedings): Geomorfologický sborník 15. 17.-19. 5. 2017, Česká asociace geomorfologů, UK Praha Praha.

(18) 25.-27.4. 2018 ve Vílanci: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2018; organizátoři Masarykova univerzita, Ústav geoniky AV ČR, Mendelova univerzita; partner: Národní Geopark Vysočina.

Sborník (proceedings): Máčka, Z., Ježková, J., Nováková, E., Kuda, F. (Eds.) (2018): Geomorfologický sborník 16, Proceedings of the conference „State of geomorphological research in 2018“. Institute of Geonics of the CAS, Masaryk University, Ostrava, Brno, 94 s. ISBN 978-80-86407-77-7