Domů

Česká asociace geomorfologů se zármutkem oznamuje, že ve věku 87 let zemřel dne 5. 2. 2017 profesor Jaromír Demek, čestný člen naší asociace. Jaromír Demek byl významným geografem a geomorfologem, jako dlouholetý pedagog také autorem řady klasických učebnic a odborných knih, z nichž čerpala řada českých i zahraničních geomorfologů.

Za jeho celoživotní přínos geomorfologii mu patří náš velký dík!

Smuteční oznámení (zde)

Profesní medailon prof. Jaromíra Demka (zde) a na tomto odkaze http://www.asg.sav.sk/gfsb/v0102/DEMEK.pdf


Česká asociace geomorfologů (ČAG)

je profesním zájmovým sdružením geomorfologů České republiky. Je národním členem International Association of Geomorphologists (IAG/AIG), která je nevládní vědeckou společností sdružující geomorfology z celého světa. ČAG prostřednictvím svého zapojení v IAG a aktivit svých členů udržuje mezinárodní komunikaci a spolupráci v oblasti geomorfologického výzkumu a vzdělávání.

 

Konference ČAG 2017 - oznámení: nadcházející konference České asociace geomorfologů se uskuteční ve dnech 17. – 19. 5. 2017 v Peci pod Sněžkou. První cirkulář bude distribuován v polovině ledna 2017, předpokládaný termín odevzdání abstraktů je 10. března. Další informace v přiloženém letáku.

Cag2017

 

Newlsetter ČAG za rok 2016 je na světě: rozhovor s geomorfologem, přehled vědeckých poznatků a nové události naleznete v sekci Newsletter ČAG, kde jsou k dispozici všechna vydaná čísla.

        Cag_news_2016-1  

 

Publikace Landscapes and Landforms of the Czech Republic (T. Pánek, J. Hradecký, eds. 2016)

V nakladatelství Springer byla v rámci série World Geomorphological Landscapes, editované P. Migonem, vydána publikace představující ve 31 kapitolách současné poznatky o vývoji reliéfu Česka jako celku a vybraných geomorfologicky zajímavých územích. Součástí bohatě ilustrované knihy jsou i kapitoly věnované propagaci a ochraně geovědního dědictví. Více zde.    

                                                     

 

Konference ČAG 2016 - Frýdlant nad Ostravicí

Ve dnech 11.-13. 5. proběhla konference ČAG. Součástí konference bylo udílení cen ČAG za nejlepší kvalifikační práce v geomorfologii. Více informací o soutěži najdete v samostatné sekci zde.  

Cag2016  

 

Zárubův fotoarchiv: Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, v. v. i, postupně digitalizuje unikátní archiv snímků geologických katastrof a dalších přírodních procesů v Čechách i v zahraničí. Více informací a odkaz na fotoarchiv naleznete v sekci "Pro veřejnost".

 

Nový zpravodaj ČAG: Po několikaleté odmlce byl obnoven zpravodaj České asociace geomorfologů pod názvem Newsletter ČAG, v němž se můžete dočíst o nových výsledcích výzkumů českých geomorfologů, událostech, jimiž geomorfologická komunita žila v posledním půlroce, a nechybí ani rozhovor - tentorkát o datování sesuvů s Tomášem Pánkem z Ostravské univerzity. Celý zpravodaj stáhnete na odkazu http://www.geomorfologie.eu/newsletter-cag.

 

Úspěch českých geomorfologů: Vědecké týmy Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (tým doc. Víta Vilímka z katedry fyzické geografie a geoekologie) obdržely nedávno v Pekingu titul Celosvětové centrum excelence pro výzkum rizik ze sesuvů.

                              

Kde pracují naši geomorfologové?

Naši geomorfologivé pracují v nejrůznějších prostředích na několika kontinentech. Chcete vědět, v jakých regionech? Klikněte na mapu pro spuštění dynamické prezentace.

Cag-svet_anim_3 Naše cíle

Hlavním cílem asociace je rozvoj a propagace geomorfologie, coby samostatného vědního oboru, a to jak ve sféře vědecké, tak v rámci popularizace geomorfologie. Důležitým cílem je posouvání znalostí o reliéfu jak České republiky, tak i jiných regionů Země. Důležitým cílem asociace je podpora mladých geomorfologů a podpora kvalitního geomorfologického výzkumu a publikační aktivity členů asociace.
Historie ČAG: Asociace byla oficiálně založena 25. ledna 1999 a je následovnicí Geomorfologické komise České geografické společnosti, která od roku 1988 sdružovala pracovníky v oblasti geomorfologického výzkumu. Od ledna 1994 bylo sdružení registrováno jako národní partner IAG a postupně došlo k osamostatnění a vytvoření suverénní profesní organizace.
ČAG registrovala své stanovy na MV ČR dne 29.12. 2000 (VS-1-1/45615/00-R).

-