Domů


Česká asociace geomorfologů (ČAG)

je profesním zájmovým sdružením geomorfologů České republiky. Je národním členem International Association of Geomorphologists (IAG/AIG), která je nevládní vědeckou společností sdružující geomorfology z celého světa. ČAG prostřednictvím svého zapojení v IAG a aktivit svých členů udržuje mezinárodní komunikaci a spolupráci v oblasti geomorfologického výzkumu a vzdělávání.

 

Konference ČAG 2016 - Frýdlant nad Ostravicí

Ve dnech 11.-13. 5. proběhla konference ČAG. Součástí konference bylo udílení cen ČAG za nejlepší kvalifikační práce v geomorfologii. Více informací o soutěži najdete v samostatné sekci zde.  

Cag2016  

 

Zárubův fotoarchiv: Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, v. v. i, postupně digitalizuje unikátní archiv snímků geologických katastrof a dalších přírodních procesů v Čechách i v zahraničí. Více informací a odkaz na fotoarchiv naleznete v sekci "Pro veřejnost".

 

Nový zpravodaj ČAG: Po několikaleté odmlce byl obnoven zpravodaj České asociace geomorfologů pod názvem Newsletter ČAG, v němž se můžete dočíst o nových výsledcích výzkumů českých geomorfologů, událostech, jimiž geomorfologická komunita žila v posledním půlroce, a nechybí ani rozhovor - tentorkát o datování sesuvů s Tomášem Pánkem z Ostravské univerzity. Celý zpravodaj stáhnete na odkazu http://www.geomorfologie.eu/newsletter-cag.

 

Úspěch českých geomorfologů: Vědecké týmy Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (tým doc. Víta Vilímka z katedry fyzické geografie a geoekologie) obdržely nedávno v Pekingu titul Celosvětové centrum excelence pro výzkum rizik ze sesuvů.

                              

Kde pracují naši geomorfologové?

Naši geomorfologivé pracují v nejrůznějších prostředích na několika kontinentech. Chcete vědět, v jakých regionech? Klikněte na mapu pro spuštění dynamické prezentace.

Cag-svet_anim_3 Naše cíle

Hlavním cílem asociace je rozvoj a propagace geomorfologie, coby samostatného vědního oboru, a to jak ve sféře vědecké, tak v rámci popularizace geomorfologie. Důležitým cílem je posouvání znalostí o reliéfu jak České republiky, tak i jiných regionů Země. Důležitým cílem asociace je podpora mladých geomorfologů a podpora kvalitního geomorfologického výzkumu a publikační aktivity členů asociace.
Historie ČAG: Asociace byla oficiálně založena 25. ledna 1999 a je následovnicí Geomorfologické komise České geografické společnosti, která od roku 1988 sdružovala pracovníky v oblasti geomorfologického výzkumu. Od ledna 1994 bylo sdružení registrováno jako národní partner IAG a postupně došlo k osamostatnění a vytvoření suverénní profesní organizace.
ČAG registrovala své stanovy na MV ČR dne 29.12. 2000 (VS-1-1/45615/00-R).

-