Domů

Česká asociace geomorfologů (ČAG)

je profesním zájmovým sdružením geomorfologů České republiky. Je národním členem International Association of Geomorphologists (IAG/AIG), která je nevládní vědeckou společností sdružující geomorfology z celého světa. ČAG prostřednictvím svého zapojení v IAG a aktivit svých členů udržuje mezinárodní komunikaci a spolupráci v oblasti geomorfologického výzkumu a vzdělávání.

 


 

Česká asociace geomorfologů ve spolupráci s Asociáciou slovenských geomorfológov pri SAV vyhlašuje 9. ročník soutěže o nejlepší kvalifikační práci v oboru geomorfologie. Podmínky soutěže naleznete v sekci Soutěž. Uzavírka přihlášek je 29. ledna 2021.

 


 

Česká asociace geomorfologů se prostřednictvím svého výboru přihlásila k Prohlášení odborných společností k vládnímu záměru zahájit kroky vedoucí ke stavbě kanálu Dunaj – Odra – Labe. Výbor ČAGu, stejně jako dalších 80 děkanů, proděkanů a zástupců odborných společností a pracovišť záměr vlády jednoznačně odmítá a vyzývá k široké odborné i společenské diskusi k celé problematice. Celý text prohlášení je dostupný ZDE.

K podpoře argumentace proti kanálu DOL z pohledu geomorfologické komunity lze odkázat na naše následující odborné studie, které se věnují dopadům vybraných hydrotechnických opatření na vodních tocích, případně odkazují na další relevantní publikace.

Efekty historických stupňů a plán nových plavebních stupňů na Labi:

https://kfg.osu.cz/archiv/content_cz/studie_np_ceske_svycarsko_labe.pdf

https://kfg.osu.cz/archiv/content_cz/zaverecna_zprava_np_ceske_svycarsko_2019_final.pdf 

https://www.casopis.ochranaprirody.cz/vyzkum-a-dokumentace/sterky-sterky-sterky-ne-valici-se-kameny-po-labi 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/rra.3104

 

Dále doporučujeme přednášku doc. Jana Hradeckého z Ostravské univerzity na téma "Proč bychom měli chránit říční krajinu? Co může odnést kanál D-O-L?":

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=XsM4bUnGFjE&feature=youtu.be

 


 

Dovolujeme si upozornit na novou knihu předního českého geomorfologa prof. RNDr. Jana Kalvody, DrSc. - The Dynamics of Geomorphic Evolution in the Makalu Barun Area of the Nepal Himalaya. Anotaci knihy naleznete v příloze. Knihu je možné objednat zde.

 


 

Konference ČAG 2018: fotografie z konference České asociace geomorfologů ve dnech 25.-27. dubna 2018 ve Vílanci na Česko-moravské vrchovině:

FOTOGRAFIE

Přidáváme též videa z exkurzních lokalit, pořízené László Bertalanym:

Neaktivní lom poblíž zříceniny Štramberk

https://www.youtube.com/watch?v=vn1OvwVt6g4&t

Aktivní lom rodiny Mácových v Panských Dubenkách

https://www.youtube.com/watch?v=pKP6vjdTx0c

 

Výsledky 6. ročníku soutěže ČAG o nejlepší kvalifikační práci naleznete v záložce Soutěž.

 

Konference ČAG 2017: konference České asociace geomorfologů se uskutečnila ve dnech 17. – 19. 5. 2017 v Peci pod Sněžkou. (Klikni na společnou fotografii pro její zvětšení).

Cag2017_2  

 

Publikace Landscapes and Landforms of the Czech Republic (T. Pánek, J. Hradecký, eds. 2016)

V nakladatelství Springer byla v rámci série World Geomorphological Landscapes, editované P. Migonem, vydána publikace představující ve 31 kapitolách současné poznatky o vývoji reliéfu Česka jako celku a vybraných geomorfologicky zajímavých územích. Součástí bohatě ilustrované knihy jsou i kapitoly věnované propagaci a ochraně geovědního dědictví. Více zde.    

                                                     

 

Konference ČAG 2016 - Frýdlant nad Ostravicí

Ve dnech 11.-13. 5. proběhla konference ČAG. Součástí konference bylo udílení cen ČAG za nejlepší kvalifikační práce v geomorfologii. Více informací o soutěži najdete v samostatné sekci zde.  

Cag2016  

 

Zárubův fotoarchiv: Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, v. v. i, postupně digitalizuje unikátní archiv snímků geologických katastrof a dalších přírodních procesů v Čechách i v zahraničí. Více informací a odkaz na fotoarchiv naleznete v sekci "Pro veřejnost".

 

Nový zpravodaj ČAG: Po několikaleté odmlce byl obnoven zpravodaj České asociace geomorfologů pod názvem Newsletter ČAG, v němž se můžete dočíst o nových výsledcích výzkumů českých geomorfologů, událostech, jimiž geomorfologická komunita žila v posledním půlroce, a nechybí ani rozhovor - tentorkát o datování sesuvů s Tomášem Pánkem z Ostravské univerzity. Celý zpravodaj stáhnete na odkazu http://www.geomorfologie.eu/newsletter-cag.

 

Úspěch českých geomorfologů: Vědecké týmy Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (tým doc. Víta Vilímka z katedry fyzické geografie a geoekologie) obdržely nedávno v Pekingu titul Celosvětové centrum excelence pro výzkum rizik ze sesuvů.

                              

Kde pracují naši geomorfologové?

Naši geomorfologivé pracují v nejrůznějších prostředích na několika kontinentech. Chcete vědět, v jakých regionech? Klikněte na mapu pro spuštění dynamické prezentace.

Cag-svet_anim_3 Naše cíle

Hlavním cílem asociace je rozvoj a propagace geomorfologie, coby samostatného vědního oboru, a to jak ve sféře vědecké, tak v rámci popularizace geomorfologie. Důležitým cílem je posouvání znalostí o reliéfu jak České republiky, tak i jiných regionů Země. Důležitým cílem asociace je podpora mladých geomorfologů a podpora kvalitního geomorfologického výzkumu a publikační aktivity členů asociace.
Historie ČAG: Asociace byla oficiálně založena 25. ledna 1999 a je následovnicí Geomorfologické komise České geografické společnosti, která od roku 1988 sdružovala pracovníky v oblasti geomorfologického výzkumu. Od ledna 1994 bylo sdružení registrováno jako národní partner IAG a postupně došlo k osamostatnění a vytvoření suverénní profesní organizace.
ČAG registrovala své stanovy na MV ČR dne 29.12. 2000 (VS-1-1/45615/00-R).

-